Trwa ładowanie...
Notowania
ROPCZYCE: strona spółki
25.01.2023, 10:29

RPC Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2023 r. – 19 maja 2023 r. - za III kwartał 2023 r. – 27 października 2023 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r. 3. Raport roczny za 2022 r. – 21 kwietnia 2023 r. 4. Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 21 kwietnia 2023 r. Emitent informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych (Rozporządzenie), nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku. Ponadto Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2023 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty