Trwa ładowanie...
Notowania

RVU Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. ("TFI Allianz") sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Fundusze zarządzane przez TFI Allianz, tj.: • Allianz Duo FIO, • Allianz FIO, • Allianz Inwestycje SFIO, • Allianz Plan Emerytalny SFIO, • Allianz Premium FIZ, • Allianz SFIO PPK, • Bezpieczna Jesień SFIO, (razem jako "Fundusze") zmieniły, w wyniku zarejestrowania emisji serii J akcji Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2023 z 18 stycznia 2023 r., poziom zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zarejestrowaniem Fundusze posiadały łącznie 889.419 akcji Spółki, stanowiących 4,85% ówczesnego kapitału zakładowego, uprawniających do 889.419 głosów, co stanowiło 3,97% ówczesnej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku zarejestrowania emisji akcji serii J Spółki liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zwiększyła się o 4.764.674, natomiast liczba akcji posiadanych przez Fundusze zwiększyła się o 800.000. Po zarejestrowaniu Fundusze posiadają łącznie 1.689.419 akcji Spółki, stanowiących 7,31% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.689.419 głosów, co stanowi 6,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-01-26
RVU Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego w ramach umowy licencyjnej z Exelixis Inc. / Achievement of the first milestone under licence agreement with Exelixis Inc.
55,40
+1,44
2023-01-25
RVU Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023
56,00
-0,71
2023-01-25
RVU Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
56,00
-0,89
2023-01-23
RVU Komunikat KDPW ws. rejestracji akcji serii J w KDPW / Announcement of the NDS on registration of series J shares with the NDS
57,00
+1,93
2023-01-20
RVU Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW / Admission and introduction of the series J shares of the Company to trading on the regulated market of the WSE
57,00
0,00
2023-01-20
RVU Warunkowa rejestracja akcji serii J Spółki w KDPW / Conditional registration of the series J shares of the Company with the National Depository for Securities
57,00
0,00
2023-01-19
RVU Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from a shareholder of a change in its share in the total number of votes in the Company
56,70
+0,53
2023-01-18
RVU Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from a shareholder of a change in his share in the total number of votes in the Company
58,00
-2,24
2023-01-18
RVU Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego / Registration of amendment of the Company's Articles of Association concerning share capital
58,00
0,00
2023-01-09
RVU Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from PTE Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
54,70
+0,18