Trwa ładowanie...
Notowania
ENEA: strona spółki
25.01.2023, 11:12

ENA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 r.
Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe: QSr za I kwartał 2023 r. – 24 maja 2023 r. QSr za III kwartał 2023 r. – 22 listopada 2023 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe: PSr za I półrocze 2023 r. – 13 września 2023 r. Raport roczny: R – raport jednostkowy roczny za 2022 r. – 22 marca 2023 r. RS – raport skonsolidowany roczny za 2022 r. – 22 marca 2023 r. Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał 2023 r. Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w § 61 ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 22 marca 2023 r.

Inne komunikaty