Trwa ładowanie...
Notowania
BBIDEV: strona spółki
25.01.2023, 11:53

BBD Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu – przekroczenie 10 %-owego progu w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2023 roku Emitent otrzymał od Pana Michała Skotnickiego (pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta) zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w którym Pan Michał Skotnicki poinformował o tym, że osiągnął 10,05 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta (a tym samym samodzielnie przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów).
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść w/w zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty