Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.06.2023, 18:21

RAE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku (dalej: "ZWZ”).
Akcjonariusz: Dien sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.461.125 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.461.125 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,48% Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 33,63% Akcjonariusz: Przyłęcki Wojciech Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 6.305.350 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.305.350 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,39% Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 47,54% Akcjonariusz: Hazubski Maciej Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.528.875 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.528.875 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,25% Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 11,53% Akcjonariusz: IQ Partners sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 968.305 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 968.305 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,06% Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 7,30%

Inne komunikaty