Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
16.05.2023, 15:43

BEE Zawarcie umowy istotnej przez Emitent

Zarząd Spółki beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2023r. zawarł umowę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej („Wydział Politechniki Warszawskiej”) o współpracy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej.
W ramach umowy strony podejmą współpracę badawczo –rozwojową w zakresie rozwoju technologii pomp ciepła, opracowania rozwiązań zmierzających do redukcji zużycia energii i zmniejszenia wpływu na środowisko, przygotowania wspólnych publikacji. W obszarze działalności edukacyjnej strony będą działać w celu szerzenia wiedzy z zakresu pomp ciepła i automatyki wśród studentów a także organizować konferencje, sympozja i seminaria. W wykonaniu umowy Spółka będzie: 1) przekazywać Wydziałowi Politechniki Warszawskiej prototypy pomp ciepła wytworzonych w ramach prowadzonych przez beeIn prac badawczo-rozwojowych, 2) dostępniać naukowcom Wydziału Politechniki Warszawskiej posiadaną infrastrukturę B+R na potrzeby prowadzonych badań naukowych, 3) udostępniać pompy ciepła, których montażem i dystrybucją zajmuje się Spółka, 4) umożliwiać odbywanie staży studentom ostatniego roku studiów specjalizujących się w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Spółki, w szczególności w pompach ciepła oraz innych komponentów systemu OZE, w zależności od aktualnych potrzeb Spółki. W zamian Spółka uzyska dostęp do wyników badań, które pozwolą ulepszyć produkty Spółki, jak również Spółka uzyska wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Politechniki Warszawskiej oraz możliwość pozyskania kadr specjalistycznych w dziedzinie pomp ciepła i komponentów systemu OZE. Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia. Spółka uznała niniejszą informację za ważną, z uwagi na potencjalny wpływ umowy na rozwój innowacyjności produktów przedsiębiorstwa i rozpoznawalność Spółki wśród specjalistów w branży. Osoby reprezentujące spółkę:

Inne komunikaty