Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEDIVIO: strona spółki
12.01.2024, 20:41

SED Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z 5 stycznia 2024 roku, informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku, mocą uchwały Nr 56/2024, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki.
Na mocy powyższej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, 2) 89.996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C.

Inne komunikaty