Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
11.04.2024, 16:54

STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 11 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 162.749.954 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 65,82 % kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zgromadzeniu Spółki była spółka Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), posiadająca 151.323.463 akcje/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 92,98 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty