Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka Przejmująca") ze spółką QDS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim ("Spółka Przejmowana")
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne stosownie do postanowień art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym Zarząd PJP MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.projprzem.com zgodnie z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu. Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie PJP MAKRUM S.A. w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 25.04.2024 r. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu. Zarząd Spółki Przejmującej uzasadnia zamiar połączenia dążeniem do obniżenia kosztów działalności w grupie poprzez połączenie ze spółką zależną QDS24 Sp. z o.o., która już nie prowadzi działalności operacyjnej. Działalność operacyjną QDS24 Sp. z o.o. i jej zakład produkcyjny w Solcu Kujawskim już przejęła Spółka Przejmująca. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty