Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
24.04.2024, 13:58

RMK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 maja 2024 roku, na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentem, w postaci pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty