Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
APLISENS: strona spółki
24.04.2024, 17:15

APN Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2023 rok w kwocie 29.315.869,88 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 18.180.756,88 zł (62,02% zysku netto za rok 2023) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 11.135.113,00 zł (37,98% zysku netto za rok 2023) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1zł na jedną akcję. W ocenie Zarządu, obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2023 na poziomie 37,98% zysku netto Spółki. Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej Spółki, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty