Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
26.04.2024, 12:26

WTN Powiadomienia o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR.

Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że do Spółki wpłynęło od osoby blisko powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze powiadomienie, sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, w związku z wykonaniem prawa objęcia przez nią 35.000 akcji serii E w ramach realizacji praw z wynikających z warrantów subskrypcyjnych (transza 2023). Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Wykonanie prawa objęcia akcji serii E nastąpiło w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii C (za 2023 rok) przez osoby uprawnione w ramach III Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego a także zgodnie z regulaminem III Programu Motywacyjnego, przyjętym przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Inne komunikaty