Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
4.05.2024, 8:53

ALI Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2023, 2/2023, 9/2022, 56/2019 oraz 37/2019 Zarząd spółki ALTUS S.A (dalej także „Spółka”, „Altus” „Emitent”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 3 maja 2024 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) z dnia 18 kwietnia 2024 r. (dalej „Decyzja”), wydanej po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględniającego skargę kasacyjną Emitenta zaskarżającą w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2023 r. oddalający skargę Altus na decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. (oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r.).
Na podstawie Decyzji KNF postanowiła: I. uchylić w całości decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r., nakładającą na Altus: 1) karę pieniężną w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859; dalej „Rozporządzenie”), w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r., 2) karę pieniężną w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r., 3) karę pieniężną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 29 grudnia 2017 r., 31 stycznia 2018 r, 28 lutego 2018 r. oraz 29 marca 2018 r., 4) karę pieniężną w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane prze Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 30 kwietnia 2018 r., 30 maja 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 31 lipca 2018 r. oraz 31 sierpnia 2018 r. oraz II. nałożyć na Altus: 1) karę pieniężną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r., 3) karę pieniężną w wysokości 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion i dwieście tysięcy złotych), w związku z rzekomym naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Spółka informuje, iż kategorycznie kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i prawidłowość Decyzji co do meritum jak i procedury jej wydania i wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Inne komunikaty