Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HDR Zmiany w składzie Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu Pana Ryszarda Bodziachowskiego oraz Pana Marcina Lewickiego. Uchwałą nr 17/HT/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza ustanowiła trzyosobowy skład Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu do dnia 5 maja 2024 r.: 1. Kropiński Wacław – przewodniczący 2. Bodziachowski Ryszard – członek 3. Lewicki Marcin - członek 4. Guzowska Monika – członek 5. Sklinda Sławomir - członek Skład Komitetu Audytu od dnia 6 maja 2024 r. : 1. Sklinda Sławomir – przewodniczący 2. Kropiński Wacław - członek 3. Guzowska Monika – członek Zmiana przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpiła na wniosek Pana Wacława Kropińskiego, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego. Jednocześnie funkcja przewodniczącego została powierzona Panu Sławomirowi Sklindzie. Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) są Pan Sławomir Sklinda oraz Pani Monika Guzowska, zaś Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży w której specjalizuje się PHS Hydrotor SA jest Pan Wacław Kropiński.

Inne komunikaty