Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
8.05.2024, 16:49

BST Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2024 roku

Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2024 roku („Raport kwartalny”). Raport kwartalny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Raport kwartalny pierwotnie miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2024 r.
Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty