Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
20.05.2024, 21:35

PGE Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 20 maja 2024 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Macieja Górskiego w skład Zarządu XII kadencji od 24 czerwca 2024 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
Pozostałe informacje, wymagane zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Spółka przekaże oddzielnym raportem. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty