Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSFUE  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSFUE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-20    
 
 
  cyber_Folks SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  cyber_Folks S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  60-829 Poznań  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Roosevelta 22  
  (ulica) (numer)  
  616229018    
  (telefon)  (fax)  
  hello@cyberfolks.pl investors.cyberfolks.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7792467259 367731587  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-01-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży144 120110 53133 35323 515 
 Zysk/strata na działalności operacyjnej30 78923 9737 1255 100 
 Zysk/strata przed opodatkowaniem27 51017 8076 3663 788 
 Zysk/strata netto24 17714 1185 5953 004 
 Średnia ważona liczba akcji14 146 82414 100 00014 146 82414 100 000 
 Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję)1,110,640,260,14 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej42 39135 9889 8107 656 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-7 193-6 256-1 665-1 331 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-18 877-18 598-4 369-3 957 
 Przepływy pieniężne netto ogółem16 32111 3423 7772 413 
 Stan na dzień31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa trwałe727 097722 593169 057166 190 
 Aktywa obrotowe138 311110 33532 15925 376 
 Aktywa ogółem865 408832 927201 216191 566 
 Kapitał podstawowy2842846665 
 Kapitał własny452 733424 697105 26597 676 
 Zobowiązania razem412 675408 23195 95193 889 
 Zobowiązania długoterminowe221 282235 28651 45054 114 
 Zobowiązania krótkoterminowe191 393172 94544 50139 776 
 Kapitał własny i zobowiązania razem865 408832 928201 216191 566 
 Średnia ważona liczba akcji14 146 82414 146 82414 146 82414 146 824 
 Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję)17,0715,773,973,63 
 
 
 Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych4,30094,3480   
 Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych4,32114,7005   
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 cyber_Folks_2024_Q1_SSF.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy cyber_Folks 
 cyber_Folks_2024_Q1_JSF.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe cyber_Folks 
 cyber_Folks_2024_Q1_Raport.pdfRaport Kwartalny Grupy cyber_Folks 
 cyber_Folks_Q1_2024_Report_ENG.pdfcyber_Folks Quarterly Report English Version 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-20Jakub DwernickiPrezes ZarząduJakub Dwernicki 
 2024-05-20Robert StasikWiceprezes ZarząduRobert Stasik 
 2024-05-20Katarzyna JuszkiewiczCzłonek ZarząduKatarzyna Juszkiewicz 
 2024-05-20Artur PajkertCzłonek ZarząduArtur Pajkert 
 2024-05-20Konrad KowalskiCzłonek ZarząduKonrad Kowalski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty