Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna ["Spółka"] informuje, że w dniu dzisiejszym, z uwagi na obecny kurs akcji Spółki, podjął decyzję o zmianie projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki [„Uchwała”].
Pierwotna treść projektu Uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2024 z dnia 25.04.2024 roku „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023”. Zmieniony projekt Uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zmiany w projekcie Uchwały polegają na: - zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych do kwoty 6.800.000 złotych, - zmniejszeniu łącznej liczby nabywanych akcji własnych Spółki do ilości 42.500, - zwiększeniu maksymalnej ceny nabycia jednej akcji własnej Spółki do kwoty 160 złotych, Powyższe zmiany wynikają, ze wzrostu kursu akcji Spółki od momentu opublikowania pierwotnej treści projektu Uchwały. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika do zmienionego projektu Uchwały. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 8/2024 z dnia 25.04.2024 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku [Dz. U. z 2018 r. poz. 757]

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-08
CBF Podjęcie przez Zarząd cyber_Folks S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
129,00
+5,81
2024-07-05
CBF Zbycie akcji Profitroom S.A.
125,50
+4,78
2024-07-01
CBF połączenie cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami zenbox sp. z o.o. i otree sp. z o.o.
126,00
0,00
2024-06-19
CBF zmiana adresu siedziby Spółki
119,00
+2,10
2024-06-03
CBF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
131,00
0,00
2024-05-29
CBF Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
132,50
0,00
2024-05-29
CBF Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
132,50
0,00
2024-05-27
CBF Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2023
138,50
0,00
2024-05-27
CBF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
138,50
0,00
2024-05-21
CBF Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki
131,00
0,00