Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
21.05.2024, 16:09

RLP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21.06.2024 r. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i załącznikami do uchwał.
Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024. 2.Projekty uchwał ZWZ 21.06.2024. 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. 4.Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 5.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 6.Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Inne komunikaty