Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
22.05.2024, 14:23

BST Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 czerwca 2024 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Pozostałe załączniki do niniejszego raportu bieżącego obejmują dokumentację będącą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.

Załączniki

Inne komunikaty