Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

Zarząd spółki PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu Spółki i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023r. w wysokości 15.673 tys. zł w części tj. w wysokości 8.375.802,40 zł tj. 1,40 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty