Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
22.05.2024, 16:59

RLP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  RELPOL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RELPOL Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  68-200 Żary  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul.11 listopada 37  
  (ulica) (numer)  
  (0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66  
  (telefon)  (fax)  
  relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  928-000-70-76 970010355  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 
 WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 26353 3387 23511 347 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej- 1 7747 405-4111 575 
 Zysk (strata) brutto-2 0207 141-4671 519 
 Zysk (strata) netto-1 8105 702-4191 213 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 185-6 8842 126-1 465 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 478-1 542-805-328 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 7987 538-13421 604 
 Przepływy pieniężne netto, razem-91-888-21-189 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJNa 31.03.2024Na 31.12.2023Na 31.03.2024Na 31.12.2023 
 Aktywa razem137 782144 33132 03633 195 
 Zobowiązania długoterminowe16 01617 6763 7254 065 
 Zobowiązania krótkoterminowe19 69822 1824 5805 102 
 Kapitał własny ogółem102 065104 47323 73124 028 
 Kapitał zakładowy48 04648 04611 17111 050 
 POZOSTAŁE     
 Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
 Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
 Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,110,480,030,11 
 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,190,59-0,040,13 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,6210,622,472,18 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
 DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO RELPOL S.A.Od 1.01.2024 do 31.03.2024Od 1.01.2023 do 31.03.2023Od 1.01.2024 do 31.03.2024Od 1.01.2023 do 31.03.2023 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 01753 0507 17811 286 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 7526 560-4051 396 
 Zysk (strata) brutto-2 0936 216-4841 322 
 Zysk (strata) netto-1 8614 850-4311 032 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 806-7 2822 038-1 549 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 478-1 239-805-264 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 7987 538-1 3421 604 
 Przepływy pieniężne netto, razem-470-983-109-209 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ RELPOL S.A.Na 31.03.2024Na 31.12.2023Na 31.03.2024Na 31.12.2023 
 Aktywa razem137 100143 75131 87733 061 
 Zobowiązania długoterminowe16 12617 7113 7494 073 
 Zobowiązania krótkoterminowe20 35023 5554 7325 417 
 Kapitał własny100 624102 48523 39623 571 
 Kapitał zakładowy48 04648 04611 17111 050 
 POZOSTAŁE     
 Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
 Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
 Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,050,700,010,15 
 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,190,50-0,040,11 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,4710,452,442,22 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2024_22.05.2024_pod.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2024 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-21Monika KuriataWiceprezes Zarządu  
 2024-05-21Bartłomiej SzydłowskiCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty