Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
23.05.2024, 13:53

TRK Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 roku

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 23 maja 2024 roku po zarządzonej w dniu 23 kwietnia 2024 roku przerwie w obradach. Treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty