Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
24.05.2024, 11:41

INP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.

Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO S.A., a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U 2024.18) (dalej "k.s.h.") oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2018.757 ze zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ"), które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

Załączniki

Inne komunikaty