Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku na dzień 27 maja 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 28/2023, pierwotna data publikacji ww. raportu została ustalona na dzień 24 maja 2024 roku.

Załączniki

Inne komunikaty