Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
24.05.2024, 13:38

AGO Propozycja Zarządu Agory S.A. dotycząca pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 29 081 838,97 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki i braku wypłaty dywidendy z kwot, które mogłyby podlegać podziałowi między akcjonariuszami. Rekomendacja uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej.
Ostateczną decyzję co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty