Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2024 r.

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 maja 2024 r.:
•Turzyńska Fundacja Rodzinna - posiadająca 56 944 758 akcji, reprezentujących 56 944 758 głosów, co stanowiło 57,65% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 43,60% w ogólnej liczbie głosów. •Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadający 6 492 386 akcji, reprezentujących 6 492 386 głosów, co stanowiło 6,57% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,97% w ogólnej liczbie głosów. • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – posiadający 9 747 225 akcji, reprezentujących 9 747 225 głosów, co stanowiło 9,87% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 7,46% w ogólnej liczbie głosów. •Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze łącznie posiadające 13 569 076 akcji, reprezentujących 13 569 076 głosów, co stanowiło 13,74% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 10,39% w ogólnej liczbie głosów, w tym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 13 060 536 akcji, reprezentujących 13 060 536 głosów, co stanowiło 13,22% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 10% w ogólnej liczbie głosów. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 98 780 989 akcji, uprawniających do oddania 98 780 989 głosów, co stanowiło 75,62% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).

Inne komunikaty