Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
27.05.2024, 14:31

DMG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023, 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2023, 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego, 6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały opublikowane w dniu 26 kwietnia 2024 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8). 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. 6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej. 7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej. 8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 9.Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki

Inne komunikaty