Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.05.2024, 0:49

PUN Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Raen S.A.

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Raen S.A. na posiedzeniu w dniu 27.05.2024, uchwałą nr 14/05/2024, działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, począwszy od dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, powołała Komitet Audytu w składzie:
1. Pan Roman Rafał Rachalewski - Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki 2. Pani Małgorzata Barbara Zielińska - Członek Komitetu Audytu Spółki 3. Pan Mirosław Barszcz - Członek Komitetu Audytu Spółki

Inne komunikaty