Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PKOBP: strona spółki
27.05.2024, 15:55

PKO Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport nr 30/2024 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 maja 2024 r. Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) aneks do umowy pożyczki („Umowa”), o której mowa w raporcie nr 18/2017 z 30 maja 2017 r. Ostateczna data spłaty przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy została wydłużona o kolejne 24 miesiące w stosunku poprzedniego wydłużenia, o którym Bank informował w raporcie nr 14/2022. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji. Kwota pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 1,76 miliarda złotych. Jednocześnie Bank informuje, że w związku z zawartą Umową, Bank 27 maja 2024 r. podpisał oświadczenie dotyczące porozumienia trójstronnego z Klientem oraz instytucją, z którą Klient realizuje wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne („Inwestor”), współfinansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Umowy („Porozumienie”), o którym mowa w raporcie nr 19/2017 z 30 maja 2017 r. Oświadczenie potwierdza fakt wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia o kolejne 24 miesiące w stosunku poprzedniego wydłużenia, o którym Bank informował w raporcie nr 14/2022.

Inne komunikaty