Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna ["Spółka"], działając na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku [Dz. U. z 2018 r. poz. 757], niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2024 roku.

Załączniki

Inne komunikaty