Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 20 maja 2024 roku Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 maja 2024 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych pn.: POM1: „Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego”; POM2: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 2 odc. Gardeja – Kolnik”; POM3: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja”. Postępowanie nr 2. (postępowanie wykonawcze nr 7). Numer postępowania: ZP/2024/04/0032/PZ. Postępowanie podzielone było na trzy części.
Zgodnie z otrzymaną informacją, oferty złożone przez spółkę zależną Izostal S.A. (Wykonawca) dla części: 1 oraz 3 o łącznej wartości 87,1 mln PLN netto, co stanowi 107,1 mln PLN brutto, na dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o długości około 34 km zostały wybrane przez O.G.P Gaz System S.A. jako najkorzystniejsze. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 95% oraz pochodzenie produktu – waga 5%. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 lutego 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Dla każdej części postępowania zostanie zawarta odrębna umowa. O zawarciu umów na przedmiotowe zadania pomiędzy O.G.P. Gaz-System S.A., a Izostal S.A. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Przedmiotowe umowy stanowić będą Umowy Częściowe w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-23
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 2Q 2024 r.
9,14
0,00
2024-07-17
STF Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Izostal S.A. umów na dostawy izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. (projekt FSRU postępowanie nr 1).
9,28
0,00
2024-06-25
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz
9,30
+0,86
2024-06-19
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie na przebudowę sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.
9,20
+0,22
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00