Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą we Poznaniu ["Spółka"] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["Ustawa o Ofercie"], niniejszym informuje, że otrzymała od: [i] Pana Jacka Ducha oraz [ii] Fundacji Rodzinnej Ducha, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o Ofercie. Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty