Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
29.05.2024, 7:10

RFK Aneks nr 2 do porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie obowiązku zapłaty raty układowej.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie odroczenia daty spłaty raty układowej [RB 5/2024] oraz raportu bieżącego z dnia 30 kwietnia 2024 r. [RB 21/2024] w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2024 r. do ww. porozumienia, przekazuje informację o zawarciu w dniu 28 maja 2024 r. aneksu nr 2 do zawartego w dniu 24 stycznia 2024 r. porozumienia w sprawie obowiązku zapłaty raty układowej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., („Gwaranci”), na podstawie którego Gwaranci wyrazili zgodę na spłatę wymagalnej raty układowej wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami za opóźnienie najpóźniej do dnia 30 lipca 2024 r. zamiast do 31 maja 2024 r. jak pierwotnie określono w aneksie nr 1 do tego ww. porozumienia.

Inne komunikaty