Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
29.05.2024, 12:52

TRN Uchwała Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2024 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia części zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 2.065.382,22 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 22 grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,11 zł na 1 akcję; a pozostałą część zysku przekazać na kapitał zapasowy.
Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę powyższej propozycji. Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty