Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
29.05.2024, 13:40

ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Zarząd ATC Cargo S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2024 z dnia 29 maja 2024 w przedmiocie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 informuje, że w dniu 29 maja 2024 roku Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu z dnia 29 maja 2024 roku co do podziału zysku netto za 2023 rok. Na mocy podjętej uchwały wniosek Zarządu został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.
Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty