Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COGNOR: strona spółki
29.05.2024, 13:22

COG zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty