Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
29.05.2024, 15:23

AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartym przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr 11/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku oraz nr 10/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku, informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna aneks nr 2 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr K00245/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami („Aneks”, „Umowa”).
Na mocy Aneksu strony ustaliły, że z postanowień Umowy wykreślone zostaje zabezpieczenie w postaci Gwarancji Płynnościowej PLG FGP w wysokości stanowiącej 80,00% kwoty kredytu, tj. 28.000.000,00 PLN na okres do dnia 13 lipca 2024 r. Pozostałe warunki Umowy nie zostały istotnie zmienione.

Inne komunikaty