Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
29.05.2024, 15:24

ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30, w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 69/1, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Elżbiety Wiśniewskiej.
Szczegółową treść ogłoszenia obejmującą m.in. przewidywany porządek obrad, a także treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zamieszczono w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 402[1] § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.) Osoby reprezentujące spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty