Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) zawiadamia, że w dniu 29 maja 2024 roku, powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych pn.: POM1: „Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego”; POM2: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 2 odc. Gardeja – Kolnik”; POM3: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja”. Postępowanie nr 4 (postępowanie wykonawcze nr 9). Numer postępowania: ZP/2024/04/0034/PZ. Postępowanie to było przeprowadzone w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części. Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., oferty złożone przez spółkę zależną Izostal S.A. (Wykonawca) dla Części 1 oraz 3, o łącznej wartości 80,3 mln PLN netto, co stanowi 98,8 mln PLN brutto, okazały się najkorzystniejsze. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o długości około 33 km w terminie od 1 lutego 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku. O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ofert Izostal S.A. jako najkorzystniejszych, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-17
STF Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Izostal S.A. umów na dostawy izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. (projekt FSRU postępowanie nr 1).
9,28
0,00
2024-06-25
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz
9,30
+0,86
2024-06-19
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie na przebudowę sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.
9,20
+0,22
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00