Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
29.05.2024, 18:34

PGE Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 12.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty