Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AIRWAY: strona spółki
31.05.2024, 8:26

AWM Aktualizacja informacji nt. spłaty zadłużenia wobec Discount Banku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 w sprawie zawartego aneksu do porozumienia z Discount Bankiem [Bank], Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. Spółka dokonała na rzecz Banku spłaty raty wymagalnej do dnia 30 maja 2024 r. w wysokości 50 tys. EUR.
O kolejnych zdarzeniach związanych ze spłatą zadłużenia wobec Banku Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty