Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
31.05.2024, 10:36

ALI Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 dnia 7 maja 2024 r. Zarząd spółki ALTUS S.A (dalej także „Spółka” lub „ALTUS”), niniejszym informuje, iż otrzymał od pełnomocnika Spółki potwierdzenie przesłania w dniu 31 maja 2024 r. za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję administracyjną KNF z dnia 18 kwietnia 2024 r. w przedmiocie nałożenia kar administracyjnych na Spółkę.
Wskazana powyżej decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została zaskarżone przez ALTUS w całości. Spółka kwestionuje prawidłowość decyzji co do meritum. Jako podstawę skargi wskazano rażące naruszenia przepisów prawa materialnego, jak również przepisów prawa procesowego, które miały istotny wpływ na wynik sprawy.

Inne komunikaty