Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
31.05.2024, 11:41

AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 49% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 2

Komunikat giełdowy
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, ”Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., informuje, że Spółka podjęła decyzję o wykonaniu przysługującej jej, na podstawie Umowy Wspólników Eurozet z dnia 20 lutego 2019 roku zawartej przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”) wraz z późniejszymi aneksami, w szczególności aneksem nr 6 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz aneksem nr 14 z dnia 30 listopada 2023r. („Umowa”), opcji nabycia od SFS Ventures pozostałych 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet stanowiących 49% kapitału zakładowego i 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet („Opcja Call 2”). Jednocześnie Spółka, zgodnie z postanowieniami Umowy, skierowała do SFS Ventures zawiadomienie o żądaniu wykonania Opcji Call 2. Spółka poinformuje o zawarciu umowy sprzedaży udziałów w osobnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty