Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
31.05.2024, 16:59

NOV Zakończenie i podsumowanie skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2021 z dnia 29.06.2021 roku i nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportów nr 22/2023 z dnia 17.08.2023 roku i nr 8/2024 z dnia 23.04.2024 roku podsumowując zakończony skup akcji własnych informuje:
(1) łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku realizacji upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Emitenta, wyniosła: 611 169, (2) łączna wartość nabycia wyniosła: 423.724,110 zł, (3) nabyte akcje stanowiły łącznie: 1,71% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty