Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2G, lok. 3.2 (45-129 Opole) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185671, działając na podstawie art. 399 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) w zw. z art. 4021 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Opolu, w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul Gen. Tadeusza Kościuszki 24 (kod pocztowy: 45-062 Opole).
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty