Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
1.06.2024, 21:33

ADV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r., na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Szarej 10.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że ocena biegłego rewidenta dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A., podlegająca rozpatrzeniu w ramach 14 punktu planowanego porządku obrad, zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jej otrzymaniu. Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. Spółka informuje, iż w toku są prace nad finalizacją korekty raportów rocznych zgodnie z zaleceniem UKNF, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty