Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAMEX: strona spółki
3.06.2024, 16:13

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 3 czerwca 2024 r. otrzymał podpisany aneks nr 5 do umowy zawartej z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe (dalej: Zamawiający) na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 23.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 15 005 940,23 zł brutto. Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie.

Inne komunikaty