Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
3.06.2024, 17:08

LBT Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2024 z dnia 31 maja 2024 roku informuje o aktualizacji projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (dalej „ZWZA”).
Aktualizacja projektów uchwał obejmuje wyłącznie dodanie uzasadnienia do projektów uchwał w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w ZWZA należytego rozeznania i nie obejmuje zmiany treści samych projektów uchwał. Zarząd Spółki do raportu załącza zaktualizowane projekty uchwał z uzasadnieniami i jednocześnie informuje, że zaktualizowane projektu uchwał dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).

Załączniki

Inne komunikaty