Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Zawarcie ramowej umowy na serwis dachów

Zarząd Roof Renovation SA z siedziba w Opolu informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. spółka zależna Roof Renovation sp. z o.o. zawarła z Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu („Kaufland”) ramową umowę, której przedmiotem jest serwisowanie dachów obiektów należących do sieci Kaufland. Prace te dotyczyć będą przeglądów, ekspertyz, diagnozowania, regulacji, usuwania awarii, napraw jak również usług dodatkowych dotyczących konstrukcji nośnej dachu i zadaszeń wraz z pokryciami (połaciami) oraz innymi elementami znajdującymi się na, bądź związanymi, z konstrukcją nośną lub pokryciem dachu i zadaszeń, takimi jak: kominy, okna dachowe, świetliki, wyłazy, attyki, instalacje odgromowe, daszki, itp.
Realizacja zadań będzie odbywała się w oparciu o składane przez Kaufland każdorazowo zlecenia. Dzisiejsza umowa ramowa nie precyzuje wartości współpracy, ani też minimalnego zakresu prac i została zawarta na okres 12 miesięcy, przedłużanych automatycznie na kolejne 12 miesięczne okresy, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana lub wypowiedziana przez którąkolwiek stronę. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na znaczącą liczbę obiektów należących do Kaufland, a w konsekwencji potencjalną ilość i wartość realizowanych na podstawie niniejszej umowy ramowej zleceń.

Inne komunikaty